od 70 - 100 zł doba

ostateczna cena będzie ustalona indywidualnie